Bedekovčanski pušlek

Bedekovčanski pušlek osnovala je 2006. godine gđa. Dragica Burek i tada je brojio 16 članova. To su bili isključivo članovi Udruge invalida Bedekovčina. Svojim prvim nastupima izazvali su velik interes zdrave djece te su i oni odlučili priključiti se zboru. Danas Bedekovčanski pušlek ima 47 pjevača. Voditeljica zbora je Žaklina Vukić.

S vremenom, Bedekovčanski pušlek postao je prava riznica vršnjačkog partnerstva okupljajući i povezujući djecu i poteškoćama u razvoji i djecu urednog razvoja kroz glazbu. Zajedničke aktivnosti kao što su probe, nastupi, izleti i putovanja, djeci s poteškoćama u razvoju jedina su prilika za interakciju i socijalizaciju sa zdravom djecom. Zajednička proživljavanja emotivnih i napetih situacija omogućavaju zbližavanje i pomažu djeci s poteškoćama u razvoju da razvijaju svoje emocije i upoznaju svoje reakcije. Takvom komunikacijom razvijaju i samokritičnost, upoznaju svoje potencijale i suočavaju se sa svojim ograničenjima, a zdrava djeca uče cijeniti vlastito zdravlje kao najveće bogatstvo. Uče da snaga, znanje i dobri potencijal ne moraju služiti samo za isticanje vlastite moći, nego da se mogu iskoristiti i kao pomoć i potpora onima koji sami ne mogu uspjeti. Djeca s poteškoćma u razvoju i njihove obitelji znaju i znat će reći hvala svim pjevačima „Bedekovčanskog pišleka“ i njihovim roditeljima za podršku i ohrabrenje na koje uvijek mogu računati.

„Bedekovčanski pušlek“ je 2014. godine izdao svoj prvi nosač zvuka pod nazivom „Dojdi, moj škrljak“ sa ukupno 13 izvedbi, od čega je jedna autorska. CD je snimljen u R PLAY glazbenoj produkciji.