Projekti

 

Aktualni projekti u Udruzi invalida Bedekovčina

1. PROJEKT

Naziv projekta: “Zaželi“  - MIPOS – Mi pomažemo starijima

U okviru Poziva na dostavu projektnih prijedloga “Zaželi“ – Program zapošljavanja žena financiran iz Europskog socijalnog fond, počela je provedba projekta MIPOS – mi pomažemo starijima.

Cilj projekta MIPOS:  integracija žena u nepovoljnom položaju u svijet rada.

Prijavitelj projekta: Grada Zabok, a voditeljica projekta je zamjenica gradonačelnika Grada Zaboka Valentina Đurek.

Udruga invalida Bedekovčina je partner na projektu.

Projekt financira: ESF u cijelosti

Početak projekta: 01.07.2018. godine

Od 01.07.2018. zaposlene su 53 žene koje će voditi brigu o 313 korisnika - starijih osoba i osoba s invaliditetom koje ne primaju pomoć u kući kao potporu. Projekt osnažuje i zapošljava žene za pružanje pomoći potrebitim članovima društva Krapinsko-zagorske županije.

 Projektom će se žene educirati za njegovateljicu i gerontodomaćicu. 

Od 01.07.2018. zaposleno je i 5 koordinatora u ustanovama koje zapošljavaju žene, a to su: Gradsko društvo Crvenog križa Zabok, Gradsko društvo Crvenog križa Donja Stubica, Gradsko društvo Crvenog križa Zlatar, Gornjostubička udruga Lipin cvijet i Udruga invalida Bedekovčina.

U okviru projekta MIPOS Udruga invalida Bedekovčina zaposlila je  14 žena i pruža uslugu pomoći u kući za 82 korisnika.

 

2. PROJEKT

Naziv projekta: "S asistentom u novi dan"

Prijavitelj: Udruga invalida Bedekovčina

Početak provedbe: 01.07. 2019.

Završetak provedbe: 30.06. 2021.

Sufinancira ESF 100%

Naziv usluge: Socijalna usluga  širenje mreže osobnih asistenata na osobe s intelektualnim teškoćama i mentalnim oštećenjima te najtežim oblicima invaliditeta.

Projekt obuhvaća 11 korisnika

Cilj usluge osobne osobne asistencije je jačanje socijalnog uključivanja osoba s invaliditetom kroz daljnji razvoj usluge osobne asistencije prema osobama s najtežim invaliditetom, osobama s intelektualnim teškoćama i mentalnim oštećenjima. uključivanjem osoba s intelektualnim teškoćama u zajednicu oni postaju vidljivi u zajednici, činjenica da imaju asistenta isto  postaje vidljiva te zajednica prepoznaje vrijednost korištenja europskih fondova, podiže se kvaliteta života 11 korisnika i njihovih obitelji, prevenira se obiteljsko nasilje, dohodak 11 asistenata financijski bogati zajednicu. Socijalna usluga financira se iz europskih fondova i nije opterećenje za zajednicu. Zajednica se mijenja i razvija.

Projekt Uključuje 11 direktnih korisnika i 11 osobnih asistenata na pola radnog vremena na 2 godine. Svi korisnici koji su uključeni u projekt imaju Rješenja o trajnoj nesposobnosti  za samostalan život te rješenje  da im je trajno potrebna tuđa pomoć i njega. Korisnici imaju rješenje o oduzetosti poslovne sposobnosti. Ti dokumenti govore o težini oštećenja i teškoća s kojima te osobe žive.

Korisnici su s područja: Općine Bedekovčina, Grada Zaboka, Grada Donja Stubica, Grada Oroslavja, Općine Konjšćina,Općine Veliko Trgovišće

Usluga osobne asistencije usmjerena je kao potpora osobama s najtežim oblikom invaliditeta te osobama s intelektualnim teškoćama i mentalnim oštećenjima kroz aktivnosti održavanja osnovnih fizički potreba korisnika te održavanja životnog prostora, rješavanje administrativnih potreba korisnika, te kao i pomoć pri uključivanju u zajednicu i sprečavanja institucionalizacije.

 

3. PROJEKT

Pomoćnik u nastavi

Naziv projekta:  Jačanje kvalitete školovanja uz pomoćnika u nastavi

Početak provođenja: 27.09.2019.

Završetak provođenja: 17.06.

Financira u cijelosti: Ministarstvo znanosti i obrazovanja

Odobreno : 8 korisnika

Opći cilj: Lakša integracija djece s teškoćama u razvoju u redovne osnovnoškolske i srednjoškolske nastavne programe, unaprjeđenje položaja djece s teškoćama u razvoju, te stvaranje uvjeta za njihovo aktivno sudjelovanje u nastavnim, društvenim i građanskim aktivnostima ,te podizanje kvalitete njihovog življenja..

Specifični ciljevi: Omogućavanje obrazovanja djece s teškoćama u razvoju u svom prirodnom socijalnom okruženju radi izjednačavanja mogućnosti svih učenika u razrednom kolektivu, podizanje boljeg školskog uspjeha, sprečavanje stigmatizacije i institucionalizacije djece s teškoćama u razvoju,  kao i sprečavanje vršnjačkog nasilja, te postizanje bolje prihvaćenosti od vršnjaka.

Predloženi projekt omogućuje kvalitetno obrazovanje djece s teškoćama u redovnom sustavu obrazovanja, u sredinama u kojim žive, na način da će im se osigurati potrebna podrška pomoćnika u nastavi koji će im pružati tehničku pomoć prema individualnim potrebama svakog učenika kako bi mogli pratiti i svladavati nastavne programe. Na taj način sprečava se institucionalizacija djece u domove za odgoj i obrazovanja, te se  djeca  ne odvajaju od obitelji. Uključivanjem u redovne škole postiže se socijalizacija i integracija, bolji stav nastavnika prema integraciji djece s teškoćama, odrastanje djece u prirodnoj okolini, prihvaćanje različitosti, razvoj tolerancije. Izjednačavaju se mogućnosti djece s teškoćama u razvoju. 

 

4. PROJEKT

Naziv projekta: "Uključivanje osoba s invaliditetom u zajednicu"

Početak provedbe: 01.01. 2019.

Osigurana sredstva do: 31. 12. 2019.

Sufinancira: Općina Bedekovčina

Direktni korisnici: 15 osoba s invaliditetom i intelektualnim teškoćama, učenici Osnovne škole, polaznici dječjeg vrtića

Opći cilj: Kroz organizaciju slobodnog vremena i uključivanje djece s poteškoćama u razvoju i mladih s intelektualnim teškoćama, te ranjivih skupina, osoba s poteškoćama u razvoju i invaliditetom svih dobnih skupina, u život zajednice, sprečavanje njihove rane institucionalizacije kao i senzibilizacija zajednice za potrebe istih.

Specifični ciljevi:

1. Kod djece i mladih s teškoćama u razvoju kroz niz kreativnih i  psihosocijalnih radionica, te uz interakciju sa zdravim vršnjacima iz zajednice, razviti  samopouzdanje, uklopivost i osjećaj prihvaćenosti i sigurnosti te ojačati komunikaciju sa vršnjacima  i osobama na ključnim mjestima koja su bitna za svakodnevne potrebe korisnika  (obitelj, susjedi, ambulanta, ljekarna, trgovina, pošta, )

1. Kod djece urednog razvoja:

Eliminirati negativno razmišljanje i predrasude o djeci s teškoćama u razvoju i mladima s intelektualnim teškoćama, pogotovo eliminirati ruganje, ignoriranje i upozoriti na nasilnost i štetne posljedice koje može izazvati govor mržnje, izgrađivati toleranciju i priznavanje različitosti kao temeljne kategorije u razvoju pozitivnog društvenog okruženja u tradicionalističkoj ruralnoj zajednici.

3. Kod zajednice.

Prihvaćanjem i senzibilizacijom zajednice osoba s invaliditetom, zajednica se kroz manifestacije i radionice koje udruga provodi razvija, bogati svoj društveni život,   razvija aktivno  građanstvo i volonterizam, postaje prepoznatljiva po humanitarnom djelovanju, kroz uslugu organiziranja slobodnog vremena osoba s intelektualnim teškoćama i invaliditetom prevenira se obiteljsko i međuvršnjačko nasilje.

Kod udruge: djelovanje udruge vidljivo je u zajednici, udruga  je prepoznatljiva po aktivnostima koje pridonose kvaliteti života najranjivijeg dijela zajednice i doprinosi prevenciji najgorljivijih nepoželjnih oblika ponašanja a to je obiteljsko  i međuvršnjačko nasilje.

Socijalizacijskim i kreativnim radionicama, te tjelesnim aktivnostima – rehabilitacijsko rekreacijskim aktivnostima, provodi se organizacija slobodnog vremena djece i mladih s teškoćama u razvoju i osoba s invaliditetom svih dobnih skupina, u svrhu sveopćeg jačanja te ranjive skupine, sprečavanje njihove rane institucionalizacije, kao i senzibilizacija zajednice za  njihove potrebe. Aktivnosti se provode kroz  vršnjačko partnerstvo.

 

Naziv projekta: Institucionalna podrška stabilizaciji i/ili razvoju udruga osoba s invaliditetom koje djeluju na lokalnoj razini (19_4_OSI)

Prijavitelj: Udruga invalida Bedekovčina

Početak provedbe: 01.01. 2020.

Završetak provedbe: 31.12. 2020. s mogućnošću produljenja i potpisivanja ugovora do 31.12.2022.

Udruga invalida Bedekovčina suočava se s izazovom održivosti i zapošljavanja stručnih djelatnika. To umanjuje njezinu mogućnost reagiranja na promjene u društvu. Time stagnira i kvaliteta djelovanje i
organizirano i kvalitetno pružanje socijalnih usluga djeci s teškoćama u razvoju, osobama s najtežim invaliditetom i intelektualnim teškoćama, te osobama sa svim vrstama invaliditeta i kroničnim
bolestima. U konačnici, zapošljavanjem tri osobe za koje su odobrena sredstva (socijalni radnik, radni terapeut/psiholog, administartivni djelatnik) stvara se neophodan kapacitet za daljnje provođenje započetih projekata i prijavu na nove projekte.
Kroz podizanje razine održivosti udruga osoba s invaliditetom koje djeluju na lokalnoj razini, putem trogodišnje financijske i stručne podrške Nacionalne zaklade za razvoj civilnog društva,ostvaruje se
organizacijski i programski razvoj udruge.

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

Poveznice:

www.strukturnifondovi.hr