Projekti

 

Aktualni projekti u Udruzi invalida Bedekovčina

1. PROJEKT

Naziv projekta: "S asistentom u novi dan"

Prijavitelj: Udruga invalida Bedekovčina

Početak provedbe: 01.07. 2019.

Završetak provedbe: 30.06. 2021.

Vrijednost projekta: 1.347.191,80 kn

Sufinancira ESF 100%

Naziv usluge: Socijalna usluga  širenje mreže osobnih asistenata na osobe s intelektualnim teškoćama i mentalnim oštećenjima te najtežim oblicima invaliditeta.

Projekt obuhvaća 11 korisnika

Cilj usluge osobne osobne asistencije je jačanje socijalnog uključivanja osoba s invaliditetom kroz daljnji razvoj usluge osobne asistencije prema osobama s najtežim invaliditetom, osobama s intelektualnim teškoćama i mentalnim oštećenjima. uključivanjem osoba s intelektualnim teškoćama u zajednicu oni postaju vidljivi u zajednici, činjenica da imaju asistenta isto  postaje vidljiva te zajednica prepoznaje vrijednost korištenja europskih fondova, podiže se kvaliteta života 11 korisnika i njihovih obitelji, prevenira se obiteljsko nasilje, dohodak 11 asistenata financijski bogati zajednicu. Socijalna usluga financira se iz europskih fondova i nije opterećenje za zajednicu. Zajednica se mijenja i razvija.

Projekt Uključuje 11 direktnih korisnika i 11 osobnih asistenata na pola radnog vremena na 2 godine. Svi korisnici koji su uključeni u projekt imaju Rješenja o trajnoj nesposobnosti  za samostalan život te rješenje  da im je trajno potrebna tuđa pomoć i njega. Korisnici imaju rješenje o oduzetosti poslovne sposobnosti. Ti dokumenti govore o težini oštećenja i teškoća s kojima te osobe žive.

Korisnici su s područja: Općine Bedekovčina, Grada Zaboka, Grada Donja Stubica, Grada Oroslavja, Općine Konjšćina,Općine Veliko Trgovišće

Usluga osobne asistencije usmjerena je kao potpora osobama s najtežim oblikom invaliditeta te osobama s intelektualnim teškoćama i mentalnim oštećenjima kroz aktivnosti održavanja osnovnih fizički potreba korisnika te održavanja životnog prostora, rješavanje administrativnih potreba korisnika, te kao i pomoć pri uključivanju u zajednicu i sprečavanja institucionalizacije.

 

2. PROJEKT

Naziv projekta: Institucionalna podrška stabilizaciji i/ili razvoju udruga osoba s invaliditetom koje djeluju na lokalnoj razini (19_4_OSI)

Prijavitelj: Udruga invalida Bedekovčina

Početak provedbe: 01.01. 2020.

Završetak provedbe: 31.12. 2021. s mogućnošću produljenja i potpisivanja ugovora do 31.12.2022.

Vrijednost projekta: 211.430,00 kn za drugu godinu provedbe

Udruga invalida Bedekovčina suočava se s izazovom održivosti i zapošljavanja stručnih djelatnika. To umanjuje njezinu mogućnost reagiranja na promjene u društvu. Time stagnira i kvaliteta djelovanje i
organizirano i kvalitetno pružanje socijalnih usluga djeci s teškoćama u razvoju, osobama s najtežim invaliditetom i intelektualnim teškoćama, te osobama sa svim vrstama invaliditeta i kroničnim
bolestima. U konačnici, zapošljavanjem tri osobe za koje su odobrena sredstva (socijalni radnik, radni terapeut/psiholog, administartivni djelatnik) stvara se neophodan kapacitet za daljnje provođenje započetih projekata i prijavu na nove projekte.
Kroz podizanje razine održivosti udruga osoba s invaliditetom koje djeluju na lokalnoj razini, putem trogodišnje financijske i stručne podrške Nacionalne zaklade za razvoj civilnog društva,ostvaruje se
organizacijski i programski razvoj udruge.

 

 

3. PROJEKT

Pomoćnik u nastavi

Naziv projekta:  Jačanje kvalitete školovanja uz pomoćnika u nastavi 2/3

Početak provođenja: rujan 2020/ 2021.

Završetak provođenja: lipanj 2021./2022.

Vrijednost projekta: 559.611,87 kn za 2020/2021, 

Financira u cijelosti: Ministarstvo znanosti i obrazovanja

Odobreno : 11 korisnika 2020/2021, 12 2021/2022

Opći cilj: Lakša integracija djece s teškoćama u razvoju u redovne osnovnoškolske i srednjoškolske nastavne programe, unaprjeđenje položaja djece s teškoćama u razvoju, te stvaranje uvjeta za njihovo aktivno sudjelovanje u nastavnim, društvenim i građanskim aktivnostima ,te podizanje kvalitete njihovog življenja..

Specifični ciljevi: Omogućavanje obrazovanja djece s teškoćama u razvoju u svom prirodnom socijalnom okruženju radi izjednačavanja mogućnosti svih učenika u razrednom kolektivu, podizanje boljeg školskog uspjeha, sprečavanje stigmatizacije i institucionalizacije djece s teškoćama u razvoju,  kao i sprečavanje vršnjačkog nasilja, te postizanje bolje prihvaćenosti od vršnjaka.

Predloženi projekt omogućuje kvalitetno obrazovanje djece s teškoćama u redovnom sustavu obrazovanja, u sredinama u kojim žive, na način da će im se osigurati potrebna podrška pomoćnika u nastavi koji će im pružati tehničku pomoć prema individualnim potrebama svakog učenika kako bi mogli pratiti i svladavati nastavne programe. Na taj način sprečava se institucionalizacija djece u domove za odgoj i obrazovanja, te se  djeca  ne odvajaju od obitelji. Uključivanjem u redovne škole postiže se socijalizacija i integracija, bolji stav nastavnika prema integraciji djece s teškoćama, odrastanje djece u prirodnoj okolini, prihvaćanje različitosti, razvoj tolerancije. Izjednačavaju se mogućnosti djece s teškoćama u razvoju. 

4. PROJEKT

Trogodišnji program "Razvoj i širenje mreže socijualnih usluga koje pružaju udruge" 2020.-2023.

Naziv projekta: Radi kreativno, misli pozitivno- radna okupacija

Trajanje programa: 1.06.2020.-31.05.2021. prva godina provedbe

                                 1.06.2021.-31.05.2022. druga godina provedbe

                                  1.06.2022.-31.05.2023. treća godina provedbe

Vrijednost projekta: 150.000,00 kn za prvu godinu provedbe te odobreno i za drugu

Financira Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku

 

Provodi se u prostoru Udruge invalida Bedekovčina i u prostoru Udruge osoba sa teškoćama u razvoju “Sunce“ Zabok kroz niz psihosocijalnih, kreativnih i radno-okupacijskih radionica te na otvorenom prostoru u voćnjaku i vrtu. Korisnici programa su osobe s intelektualnim teškoćama i invaliditetom. Program se provodi kao radna okupacija  kroz provođenje  poludnevnih radionica, u svrhu organizacije slobodnog vremena.

 Program „Radi kreativno, misli pozitivno- radna okupacija“ provodit će se kroz niz radionica: radno-okupacijsko-kreativne, tjelesne rehabilitacijsko-rekreacijske i ekološke.

Radno-okupacijske radionice obuhvaćaju aktivnosti hranjenja, oblačenja, kućanskih poslova, komuniciranja s drugim korisnicima i osobama na javnim mjestima. Osposobljavaju korisnike za svakodnevni život. Grupne i individualne radno-okupacijske radionice održavale bi se u Zaboku i Bedekovčini. Na kreativnim radionicama ukrašavale bi se drvene kutije salvet tehnikom koja uključuje aktivnosti bojanja, lijepljenja, rezanja. Na kutiju se specijalnim postupkom lijepi salveta te se dobivaju maštoviti i originalni uzorci. Kod izrade mirisnih zagorskih šeširića koji se izrađuju od crnog platna, koristi se aktivnost rezanja kartona i tekstila, oblikovanja, lijepljenja, ukrašavanja s vrpcom i cvjetićima. Šeširić se puni lavandom.  Izrađuje se tradicionalni zagorski kinč – cvjetovi od krepa. Razvija se mašta, smisao za lijepo preciznost i urednost te se upoznaje zavičajna baština

Tjelesne rehabilitacijsko-rekreacijske radionice provode se grupno i individualno. Održavaju i uspostavljaju ravnotežu, povećavaju mišićnu snagu i koordinaciju pokreta te pozitivno utječu na sveukupno tjelesno zdravlje.  Provode se šetnje, vježbe disanja, tjelesno vježbanje i razne igre.

Ekološke radionice provode se u vrtu i voćnjaku. Korisnici su aktivno uključeni u sve procese rada od ranog proljeća do kraja godine (zalijevaju, plijeve,beru, suše bilje, beru jabuke, dizajniraju vrećice, pakiraju). Izrađivao bi se čips od jabuka (druga i treća godina provedbe; u prvoj godini priprema voćnjaka) te uzgajale ljekovite biljke i povrće u visokim gredicama (od druge godine provedbe). Ovakva vrsta usluge novitet je na našem području te i potiče zainteresirane skupine za uključivanjem u ovu vrstu aktivnosti. Radionice provode radni terapeut, socijalni radnik, fizioterapeut te vanjski suradnici.

U sve aktivnosti uključeni su vršnjaci, volonteri, asistenti , roditelji.

 

5. PROJEKT

Naziv projekta: I mi smo dio zajednice; I mis mo dio zajednice 2

Trajanje provedbe: 1.08.2020.-31.07.2021.; 1.08.2021.-31.03.2022.

Vrijednost projekta: 158.100,00 kn; 159.700,00

Sufinancira Krapinsko-zagorska Županija u iznosu 25.000,00 kn, odnosno 27.000,00 za 2021/2022

 

6. PROJEKT

Uključivanje osoba s invaliditetom u zajednicu 2 i 3

Trajanje provedbe: 1.01.2020.-31.12.2020.: 1.01.2021.-31.12.2021.

Sufinancira Općina Bedekovčina u iznosu 9.000,00 kn, odnosno 13.000,00

 

Savjetovanje i psihosocijalna podrška

 

 Socijalnu uslugu pruža socijalna radnica– Kroz grupne radionice  i individualne psihosocijalne tretmane ( koji su organizirani i za roditelje) kod korisnika se otklanjaju stresna stanja, vježbama i radionicama korisnici se upoznavaju kako ovladavati stresom, kako pozitivno pristupati svakodnevnim problemima. Roditeljima se daju i pravni savjeti i upute iz domene socijalne skrbi -  prava roditelja njihove djece

 

 

Kreativne radionice- radni terapeut, socijalni radnik

Mirisni zagorski šeširići, mirisne vrećice i pajaci.

  • Temeljna aktivnost je šivanje. Crni šeširić originalni je zagorski zaštitni znak jer je i dio zagorske narodne nošnje. Izradom ovog predmeta čuva se zavičajna baština. Vršnjaci i volonteri će rezati, brojiti, vezati mašne i lijepiti vrućim ljepilom,  pomoći u šivanju.

Bedekovčanske škrinjice.

  • Ukrašavanje drvenih kutija salvetnom tehnikom. Zdravi vršnjaci i volonteri pomažu kod najfinijih motoričkih radnji.

Krep  i kinč.

  • Izrade cvjetova od krepa. Nakon adventske izložbe sa izrađenim cvjetovima će se okititi bor u osnovnoj školi, u dječjem vrtiću i u udruzi. Kod kićenja bora u udruzi biti će tombola,  završno veselje sa svim sudionicima projekta.

Ove aktivnosti razvijaju finu motoriku, podižu samopouzdanje i i potvrđivanje vlastite vrijednosti. Roditelji grade pozitivnu sliku o djeci i eliminira se depresivan stav zajednice prema ovoj skupini.

Organizirat će se 4 izložbe uz: Dan općine, Međunarodni dan osoba s invaliditetom,  Božićna izložba, Dan osoba s Down sindromom. Izložbe će zbog svoje originalnosti privući veliki broj mještana te će na taj način biti osigurana dobra vidljivost.

Ekološke radionice provode radni terapeut i socijalna radnica;

Pprovode se u vrtu i voćnjaku. Korisnici su aktivno uključeni u sve procese rada od ranog proljeća do kraja godine (zalijevaju, plijeve,beru, suše bilje, dizajniraju vrećice, pakiraju). Uzgajaju se ljekovite biljke u visokim gredicama, kojese nakon sušenja iskorištavaju za čaj (kamilica, menta, pelin, žalfija,...). Uz stjecanje novih vještina na otvorenom (briga o okolišu, uređivanje vrta, cvjetnjaka, sadnja bilja i briga o bilju), korisnici će aktivno sudjelovati u osmišljavanju dizajna za vrećice u koje će se pakirati čaj. Svaki korisnik će od početka do kraja cijelog procesa biti aktivno uključen (sijati, saditi, dizajnirati ambalažu, pakirati, osmišljavati izložbe i sudjelovati na sajmovima zdrave hrane u zajednici), na kraju čega će se pojačati osjećaj samopoštovanja, samopouzdanja i pripadnosti društvu te vlastitog značaja. . Rad u udruzi sigurno će ih potaknuti na rad u vlastitom vrtu i voćnjaku te će se motivirati i cijela obitelj u ovoj aktivnosti jer skoro  svi imaju voćnjake i vrtove kod kuće. Ovakva vrsta usluge novitet je na našem području te i potiče zainteresirane skupine za uključivanjem u ovu vrstu aktivnosti te je  prava blagodat i osvježenje za članove jer su 20 godina sve aktivnosti provodili u zatvorenom prostoru od 40 metara kvadratnih.

 

Projektne aktivnosti provode se na području općine Bedekovčina te grada Zaboka, a okupljaju korisnike s područja Grada Zaboka, Oroslavja,  Krapine, Donje Stubice,  Pregrade, Općina Bedekovčina, Budinšćina,Konjščina, Desinić, Klanjec,  Đurmanec, Gornje Jesenje, Veliko Trgovišće,  Golubovec, Mihovljan, Hum Na Sutli i  Radoboj otkud dolaze trenutni korisnici.  Moguće je širenje i na druge jedinice lokalne samouprave s obzirom na to da udruga prijavljuje projekt za osiguravanje pomoćnika u nastavi te širi broj korisnika kojima se pruža pomoć u kući (MIPOS).

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

Poveznice:

www.strukturnifondovi.hr