O nama

 

   Udruga invalida Bedekovčina osnovana je 28. 04. 2000. godine. Registrirana je 25. svibnja 2000. godine, rješenjem Ureda za opću upravu Krapinsko – zagorske županije, Ispostava Zabok, Klasa: UP/I-230-02/00-01/15 UR. Broj: 214-06/4-00-2 od 25. svibnja 2000. godine, pod registarskim brojem udruga 02000547. Prema rješenju Državnog zavoda za statistiku od 06.06. 2000. godine MB: 1501623, šifra djelatnosti 85322.

 

 Temeljna je djelatnost Udruge socijalno – humanitarna. Udruga invalida Bedekovčina neprofitna je organizacija. Ima 160 registriranih članova s područja Općine Bedekovčine i susjednih općina te Grada Zaboka. Udruga ima evidentiranih 250 osoba s različitim oblicima invaliditeta na području Općine Bedekovčine, kojima je u slučaju potrebe, spremna pomoći u realizaciji njihovih prava.

 

 Temeljni je cilj Udruge aktivno sudjelovanje u društvenoj skrbi, u rehabilitaciji, u integraciji i svim oblicima pomoći osobama s invaliditetom. To podrazumijeva i prilagođavanje sustava u kojem će osobe s invaliditetom u izjednačenim uvjetima imati jednake mogućnosti i u radu i u socijalnoj skrbi, uvažavajući njihove potrebe i poštivajući njihovo dostojanstvo življenja.

 

Svrha:

   Svekolika i sveobuhvatna skrb o osobama s invaliditetom i djeci i mladima s teškoćama u razvoju, podrška tim osobama i promocija njihovih prava te prava njihovih obitelji.

 

Područje djelovanja:

   Provođenje programa socijalno – humanitarnog karaktera koji podržava djecu i mlade s teškoćama u razvoju i osobe s invaliditetom da poboljšaju kvalitetu života.

   Aktivnosti vezane uz zaštitu i promociju prava osoba s invaliditetom, omogućavanje ostvarivanja prava osobama s invaliditetom te djeci i mladima s teškoćama u razvoju.

   Organiziranje slobodnog vremena mladima s teškoćama u razvoju koji su završili školovanje u institucijama i posebnim školama. Provođenje aktivnosti koje pomažu kod uključivanja u zajednicu, a koje im garantiraju međunarodne konvencije, zakoni Republike Hrvatske te pozitivne prakse lokalne samouprave.

 

Kod osnivanja Udruge invalida Bedekovčina postavljeni su temeljni ciljevi Udruge:

 • uključivanje osoba s invaliditetom u sve oblike društvenih aktivnosti u lokalnoj zajednici te postizanje pozitivne interakcije između članova Udruge i lokalne sredine
 • posebno se pojačano taj cilj usmjerava na rad s osobama s teškoćama u razvoju i njihovim obiteljima jer se pokazalo da na tom području, i u društvu i kod osoba s teškoćama u razvoju, ima najviše nepoznanica
 • socijalno – humanitarne djelatnosti Udruge provode se kroz skrb za potrebite, bilo u materijalnom bilo u socijalizacijskom smislu
 • poticanje izričite obveze društvene zajednice na svim razinama za stvaranje materijalnih preduvjeta za rad i djelovanje Udruge.

Statutom Udruge omogućeno je osnivanje klubova koje članovi Udruge mogu osnivati prema specifičnim potrebama i zahtjevima određenih skupina članova Udruge, a radi učinkovitijeg rješavanja njihovih specifičnih problema.

 

Do sada se Udruga profilirala djelovanjem u tri kluba.

A.   PUT – Klub osoba s teškoćama u razvoju:

 • tjedne edukativno – kreativne radionice
 • sudjelovanje članova Kluba u svim lokalnim događanjima
 • organiziranje izleta edukativno – socijalizacijskog karaktera
 • organiziranje ljetovanja na moru edukativno – socijalizacijskog karaktera
 • blagdanski i prigodni susreti unutar Kluba i unutar Udruge
 • ugošćivanje i susreti s osobama i skupinama na prijedlog članova Udruge

 

B.    Klub osoba s tjelesnim invaliditetima:

 • tjedno provođenje zdravstveno – rekreacijskih aktivnosti
 • organiziranje zdravstveno – rekreacijskih izleta
 • ophođenje bolesnih i nepokretnih članova Kluba

 

C.   Klub osoba oboljelih od šećernih bolesti:

 • sastanci s edukacijskim temama u prostoru Udruge
 • mjerenje visine šećera u krvi na različitim lokacijama lokalne zajednice

 

Udruga invalida Bedekovčina ima stalne i gostujuće stručne suradnike koji su od velike pomoći pri realizaciji stručnog dijela plana rada Udruge.

 • Obiteljski centar Krapina uspješno surađuje s Udrugom invalida Bedekovčina te jednom mjesečno održava radionicu za korisnike Udruge.
 • Žaklina Vukić voditeljica je psihologijsko – socijalizacijskih radionica i zbora Bedekovčanski pušlek.
 • Suzana Franc voditeljica je kreativnih radionica.

 

  Da Udruga radi dobro, pokazuju rezultati koji su postignuti kontinuiranim stručnim radom. To je potvrđeno općim prihvaćanjem mještana koji se odazivaju na sve manifestacije koje organizira Udruga te se rado uključuju u sve projekte koje Udruga organizira, naravno, prema svojim mogućnostima.

  Svi voditelji i suradnici koji su surađivali na provođenju plana rada Udruge, volonteri su. Ako bi se uzelo u obzir i voditeljstvo izleta te voditeljstvo i pratnja boravka na moru, Udruga ima iza sebe više tisuća sati volonterskog rada.

  O radu Udruge i prigodnim aktivnostima, izvješćivali su svi tiskovni i elektronski mediji, a izvješća o svim aktivnostima prisutna su na internetskim stranicama Općine Bedekovčine.

 

Predsjednik:

Dragutin Burek